Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 384" Дніпровської міської ради
Новини Дніпра

Річний звіт про діяльність ЗДО

 

З В І Т

 

Керівника КЗО «ДНЗ № 384» ДМР

ГОЛОВЧЕНКО ІРИНИ ІВАНІВНИ

перед педагогічним колективом та громадськістю

про виконану роботу за  2018-19 н.р.

 

1.1 Інформаційна картка

 

Відомості

Показники

1.

Повна назва закладу

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №384» Дніпровської міської ради

2.

Адреса, телефон,

49041 м.Дніпро

вул.Панікахи,115

3.

ПІБ завідувача

Головченко Ірина Іванівна

4.

Державна атестація (дата, результат)

2011р. з відзнакою

5.

 

Присвоєно почесне звання  «Флагман освіти і науки України»

2011р

6.

Кількість вихованців

182

7.

Кількість груп усього

9

 

раннього віку

2

 

дошкільного віку

7

8.

Режим роботи груп:  24 год

1

 

10,5 годин

5

 

12 годин

3

9.

Мова навчання

Українська

10.

Кількість працівників усього

38

 

педагогічний персонал

20

 

обслуговуючий персонал

18

 

 

1.2 Кількісно-якісний склад педагогічних працівників

 

Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами та фахівцями: завідувач – 1; вихователь-методист – 1; музичний керівник – 1; вихователів – 16 осіб, практичний психолог ,  керівник гуртка - 1.

За рівнем кваліфікації у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії:

 

Кваліфікаційний рівень педагогів

 

Всього педагогіч

них

працівників

Звання «Вихователь-методист»

Звання «Старший вихователь»

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст   ІІ категорії

Спеціа

ліст

20

1

1

2

3

1

1

 

       

Завдання, що вирішувались у 2018/2019 н.р.

Дошкільний навчальний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцію «Про права дитини», Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,  «Про охорону праці»,   Статутом КЗО «ДНЗ № 384» ДМР.

Педагогічний колектив у 2018-19 н.р.працював за Базовим компонентом дошкільної освіти та програмами«Я у Світі»,  «Дитина в дошкільні роки».

Упродовж  навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення обласної  методичної проблеми  «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського  суспільства» та головних річних завдань:

 1. Продовжувати роботу з  патріотичного виховання дошкільників  засобами мистецтва
 2. Продовжувати роботу з розвитку  логіко – математичної та економічної  компетентності дошкільників
 3. Продовжувати роботу щодо соціалізації дошкільників: формування навичок спілкування  та ефективної взаємодії з дітьми та дорослими.

         (ІУ етап обласної проблеми « Освітні стратегії соціалізації особистості              громадянського  суспільства»)

        З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів.

Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

Цікаво й змістовно були проведені педагогічні ради:

Педагогічна рада №1: «Про завдання діяльності педагогічного колективу у 2017/2018н.р.» (установча).

серпень 2018р.

 

 

Педагогічна рада №2:  « Патріотичне виховання дошкільників засобами мистецтва» (проблемна)

листопад 2018р.

 

Педагогічна рада №3: « Формуємо логіко – математичну та економічну компетентність дошкільнят»

лютий  2019р.

 

Педагогічна рада №4: «Соціалізація дошкільників"

травень 2019р.

 

Важливою формою підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів була участь у проведенні семінарів: практичний семінар «Логіко- математична компетентність дошкільників» (січень 2019р.),теоретичний семінар « Вивчаємо та впроваджуємо освітню лінію: Особистість дитини»» ( березень 2019р.). Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів різних видів діяльності дітей.

        Нові форми роботи  проводилися  з дітьми : інтегровані заняття, використання ігор для розвитку пізнавальних процесів дитини та інше.

У 2018-19 н.р.   педколектив працював над впровадженням варіативної частини БКДО: для дітей закладу працювали такі гуртки:

«Шах і мат» керівник  Андрущенко Н.В.,

Творча студія, керівник Андрущенко Н.В.,

Гурток з хореографії , керівник  Драган Н.Ю.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена передплата  на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дитячий садок», «Дитячий садок. Управління», «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Психолог дошкілля»,«Практика управління  дошкільним закладом» та інші.

 

         Аналіз розвитку рівнів компетентності дітей молодшого дошкільного віку (4-го року життя) показав такі результати: робота вихователів з усіх сфер життєдіяльності була на достатньому рівні. Групи молодшого віку поповнилися новими дітьми, які не відвідували дошкільні навчальні заклади, вихователі створили належні умови для розвитку рівнів компетентності у дітей.

Але необхідно особливу увагу звернути на розвиток мовленнєвої компетентності, розвивати її більш активно; працювати над формуванням навичок організованої суспільної поведінки, оскільки провідним видом діяльності дітей є гра, вихователям необхідно удосконалювати методи керівництва ігровою діяльністю, поновлювати предметно-ігрове середовище.

Аналіз результатів обстеження дітей середнього дошкільного віку (5-го року життя) за даними компетентності показав такі результати. Робота вихователів з даних розділів проводиться на достатньому рівні, але потребує подальшого вдосконалення робота з ігрової діяльності дошкільників, соціалізація дошкільників. Більше уваги звертати на розвиток математичної компетентності під час прогулянок, умінню орієнтуватися у просторі та часі.

           Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання, розвитку соціальної компетентності.

У подальшій роботі приділяти особливу увагу щодо створення розвивального простору та його впливу на розвиток дітей.

Педагогам в 2018/2019 н.р. продовжувати створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 • створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки дітей до школи;
 • встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;
 • розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;
 • формувати схильність до творчості, винахідництва;
 • формувати самостійність, впевненість, спостережливість.
 • розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників.

У 2018/2019 н.р. продовжували роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я дітей; патріотичного виховання дітей; надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку; сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявити обдарованих дітей; використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.

Стан здоровя та фізичний розвиток дітей

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують   старша медична сестра  Даниленко В.Д. (стаж роботи на посаді – 37 р), та закріплений лікар-педіатр  дитячої міської поліклініки №1

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоровязберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, інструктор з фізкультури практичний психолог, медичні  працівники, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

В наявності фізкультурна зала, яка оснащена необхідним спортивним інвентарем, котрий постійно поповнюється (придбані сучасні м’ячі, кеглі, кільцекид, тощо).

Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи можна зробити висновок, що систематична робота з охорони життя та здоров’я дітей, формування основ здорового способу життя, шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищенню рухової активності дітей була ефективною. Збільшилась кількість дітей, які стали уважно ставитись до свого здоров’я, займаються фізкультурою і спортом, відвідують гуртки ритмічної гімнастики. В ДНЗ створені належні умови для фізичного виховання дошкільників.

 

У закладі значна увага приділялась проведенню загартовуючи та оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика, заняття, спортивні розваги, свята, Дні здоров’я, Тижні здоров’я, гімнастика пробудження, фізкультхвилинки та фізкультурні паузи під час занять. У травні 2019 року відбулося  спортивне свято «Тато, мама і я – спортивна сім’я», де батьки, діти та педагоги нашого дошкільного закладу приймали активну участь.

Аналіз стану здоров’я дітей

      Виконання системи профілактично - оздоровлювальних заходів  сприяло: зниженню рівня захворюваності в   навчальному році (у порівнянні з попереднім роком).

 

 

            Чисельність дітей по групам здоров’я

                       основна-123

                       підготовча- 90

                       спеціальна - 2

 

 

 

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

Господарча діяльність

Фінансово- господарська діяльність ДНЗ № 384 за 2018-2019нр. здійснювалась за рахунок бюджету, використання добровільних внесків батьків та спонсорської допомоги.

     Використання добровільних внесків за напрямками:

Поточний ремонт приміщень дошкільного закладу,

Покращення матеріальної бази,

Забезпечення  відповідного санітарного стану закладу

Витрачені кошти  на:

 1. господарчі потреби - 17680.00
 2. канцтовари- 3777.56
 3. електролампи- 1882.86
 4. фарба- 7149.65
 5. шпалери- 1910.00
 6. методлітература , передплата - 16244.64
 7. гардини- 1840.00
 8. виконані  роботи- 23400
 9. приписи пожежників - 968
 10. вивіз листя - 18200

            Підводячи підсумок навчального року по виконанню завдань річного плану, можна ствердити, що робота велась чітко і цілеспрямовано, але є ряд недоліків: не зосереджувалась увага вихователів на тих формах роботи, які найбільше викликають захоплення дітей, відповідають інтелектуальним, психічним, фізичним можливостям як конкретного дитячого колективу, так і кожної дитини зокрема.

           Всім вихователям потрібно прийняти до уваги, що діти повинні бути не пасивними слухачами і глядачами під час занять, а активними їх співучасниками.

 

Перспективними напрямами роботи на наступний період є:

 • Дотримання державного освітнього стандарту,
 • Надання фахової психолого- медико- педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дітей  дошкільного  віку,
 • Максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг,
 • Охорона життя, створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини,
 • Оптимізація впровадження різних форм здобуття дошкільної освіти на базі ДНЗ,
 • формування тісного взаємозв’язку ДНЗ із сім’єю, вивчення особливостей спілкування в сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;
 • правове зростання особистості дошкільника,
 • особистісна діагностика дітей, індивідуальне консультування батьків  з метою вирішення труднощів і проблем розвитку дітей;
 • розвиток здібностей кожної дитини на основі індивідуальногопідходу;
 • зростання педагогічної майстерності вихователів.